انجمن بونسای قم

وبلاگ تخصصی آموزش هنر بونسای---به اشتراک گذاشتن تجربه پرورش بونسای

در بونسای دنبال چه درختی و با چه ویژگیهای ساختاری باشیم؟!

#نکته_روز_بونسای 👈 در بونسای دنبال چه درختی و با چه ویژگیهای ساختاری باشیم؟! 🤔 ❗️هنگام تهیه یک درخت(پایه) مناسب باید به ویژگیهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
مهر 97
9 پست
شهریور 97
6 پست
مرداد 97
12 پست
تیر 97
10 پست
بن_سای
24 پست
بنسای
23 پست
بونسای
5 پست
اسکیل
1 پست
uro
1 پست
uro_technic
1 پست
پنجینگ
1 پست
سایکی
1 پست
گال_طوقه
1 پست
هرس_شاخه
1 پست
آبیاری
1 پست